fredag 17. februar 2017

Ukrainske meninger – ferske tall

Grunndykk

To NGO-er har nettopp gjennomført meningsmålinger i den ukrainske befolkningen om situasjonen i landet. Her er noen av svarene fra undersøkelsene.


Meningsmåling: 65 % av ukrainere mener at krigen i øst fortsetter fordi den er gunstig for myndighetene og oligarkene i landet. 70,70 % av de spurte var enige i påstanden om at krigen fortsetter på grunn av Russlands motvilje mot å trekke ut sine styrker og oppgi støtten til «DNR» (Folkerepublikken Donetsk) og «LNR» (Folkerepublikken Lugansk). 44,80 % av ukrainere støtter begge påstandene samtidig. 

A Russia-backed rebel armored fighting vehicles convoy near Donetsk, Eastern Ukraine, May 30, 2015
Opprørsstyrker nær Donetsk, Ukraina, 30. mai 2015
By Mstyslav Chernov (Own work) [CC BY-SA 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Nesten to av tre ukrainere tror at krigen i Donbass ikke opphører fordi den er gunstig for myndighetene og oligarkene i Kiev.

Disse resultatene kom fram i en meningsmåling gjennomført av Kiev internasjonale institutt for sosiologi (KMIS) etter en bestilling fra den ikke-statlige organisasjonen «Mediadetektor». Undersøkelsen ble gjennomført med økonomisk støtte fra Sveits’ ambassade i Ukraina.

70,70 % av de spurte var enige i påstanden om at krigen fortsetter på grunn av Russlands motvilje mot å trekke ut sine styrker og oppgi støtten til «DNR» (Folkerepublikken Donetsk) og «LNR» (Folkerepublikken Lugansk). 44,80 % av ukrainere støtter begge påstandene samtidig.

Selvmotsigelser i bedømmingen av hendelsene registreres også i andre spørsmål. For eksempel svarte 38 % av de spurte at myndighetene i Kiev med vilje bryter våpenhvilen og Minsk-prosessen. 66 % legger skylden på Russland og «LNR/DNR». 22, 30 % av innbyggerne valgte begge variantene samtidig.

Når det gjelder Euromaidan, kalte 34 % av ukrainere den «en ulovlig væpnet statskupp», mens 56 % kalte det en «folkelig revolusjon». Begge definisjonene støttes av 9 % av de spurte. 

Euromaidan 23 February 1
Euromaidan i Kiev, 23. februar 2014
By ВО Свобода (Майдан 23.02.2014)
[CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
24 % a de spurte mener at vestens sanksjoner legger press på Russland, og at landets ressurser er på hell. 47 % er ikke enige i denne påstanden. Men 37 % av de spurte er sikre på at de antirussiske sanksjonene fører til tap kun for Europa og USA, og at de snart vil bli opphevet. 

Deltakerne av undersøkelsen ble også spurte om ta stilling til påstanden om at nasjonalister i Ukraina stiller seg over loven og forfølger fredelige Russland-lojalister. 27 % av borgerne er enige i denne påstanden, 51 % er ikke enige.

Den samme meningsmålingen viser at mindre enn 8 % av ukrainere får informasjon om situasjonen i landet takket være russiske TV-kanaler, mens 87,10 % foretrekker ukrainsk TV. Bare 1,30 % har tillit til russiske TV-kanaler. 

Oversatt artikkel fra gordonua.com 14. februar 2017

Liga Novosti 


Meningsmåling: Ukrainere er ikke villige til å inngå kompromisser for fred i Donbass
Minst akseptabelt er forslaget om å gjennomføre lokale valg i Donbass på de betingelser som soldatene krever, og å gi fullt amnesti til alle.

Faktisk blir ingen av kompromissene som foreslås for å oppnå fred i Donbass, støttet av et flertall av Ukrainias befolkning. Det viser resultatene av undersøkelsen, som er gjennomført av fondet for Demokratisk initiativ Ilko Kutsjeriv i samarbeid med sosiologibyrået Razumkov-senteret.

Minst akseptabelt er forslaget om å gjennomføre lokale valg i Donbass på de betingelser som soldatene krever (71 % mener et slikt kompromiss er uakseptabelt, og bare 10 % mener det er akseptabelt), og å gi fullt amnesti til alle soldatene (68 % mener det er uakseptabelt, og 12 % er enige i et slikt kompromiss).
Det finnes ikke støtte i samfunnet for ideen om egne politiske og økonomiske forbindelser med territoriene som for tiden kontrolleres av Russland: 60 % er imot, og 13 % er for.
Map of Ukraine and Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic in 2016
Kart over Ukraina, Folkerepublikken Donetsk  (grå)
og Folkerepublikken Lugansk (rød) , 7. desember 2016
By Akhristov (File:Map of Ukraine en.svg) [Public domain], via Wikimedia Commons
Særlig uakseptable er i tillegg forslagene til avtaler om å opprette lokalt politi, domstoler og påtalemyndigheter i ORDLO (De selvstendige regionene Donetsk og Lugansk oblaster) utelukkende bestående av lokale representanter (59 % mot 13 %), innføre grunnlovsendringer som gir russisk språk status som statsspråk (56 % mot 24 %), gi Donetsk og Lugansk oblaster en spesiell status som selvstendige territorier og sikre dette i grunnloven (55 % mot 24%), og også å vedta en lov om at Ukraina skal ha en nøytrale og alliansefri status (45 % kaller det et uakseptabelt kompromiss, mens 30 % ville vært enig i dette).

Undersøkelsen ble gjennomført fra 16. til 20. desember 2016 i alle regioner i Ukraina med unntak av Krim og de okkuperte territoriene Donetsk og Lugansk oblaster. Sosiologer har intervjuet 2018 respondenter over 18 år. Feilmarginen av utvalget er overstiger ikke 2,30 %. Undersøkelsen er gjort innenfor rammene av prosjektet MATRA ved kongerike Nederlands ambassade.

Den 7. oktober 2014 ble det rapportert, ifølge resultatene til en undersøkelse gjort av Fondet for demokratisk initiativ I. K. Kutsjeriv i samarbeid med Kiev internasjonale institutt for sosiologi, at mer enn halvparten av ukrainere, 51 %, var villige til å inngå kompromisser for fred med Russland og terroristene i DNR og LNR. 40 % var imidlertid ikke villige til å oppgi territorier: 16 % - ikke i det hele tatt, 24 % godtok kun ubetydelige kompromisser.

Oversatt artikkel fra news.liga.net 16. februar 2017

Ingen kommentarer: