onsdag 15. februar 2017

Isak-katedralen bak et mørkeblått bånd og forgylte prestekjoler

Dypdykk
Proved
Skrevet av Maksim Jarygin, 12. februar 2017

Mange peterburgere tilbrakte søndagen ved Isaak-katedralens vegg. Noen, med mørkeblå sløyfer på brystet, protesterte mot å gi bygningen til ROK (den russisk-ortodokse kirke, oversetters anm.). Andre, med kirkefaner og såkalte «patriotiske» flagg, demonstrerte til støtte for en slik overrekkelse. Journalist fra «Moskvas ekko i Sankt Petersburg» Maksim Jarygin fulgte forløpet til noen av aksjonene, eksklusivt for PROVED. 

Исаакий - panoramio
Boris Chimit-Dorzhie… [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)]
via Wikimedia Commons
Klokka 9 om morgenen stimlet mennesker i forgylte kirkeplagg sammen i Isak-katedralen. Her var det også kosakker som sa at Isaakij endelig går over til kirkens ledelse. Etter at de hadde
lest en bønn, gikk de fremmøtte ut på gaten og begynte å gå i korsprosesjon rundt katedralen. En av dem som gikk først, var Duma-representant Vitalij Milonov i en forgylt kjole. Dagen før var det blitt kjent at et rundskriv hadde ankommet alle gudshusene i Sankt Petersburg bispedømme. Der ble de pålagt å sende «ikke mindre enn fem sognebarn» i korsprosesjoner som er planlagt til den 12. og 19. februar til støtte for overrekkelsen av Isak-katedralen. «Det velsignes i disse dager å sende fra hvert gudshus i Sankt Petersburg en kirkefane og ikke mindre enn fem sognebarn til katedralen for deltakelse i gudstjenester og korsprosesjoner», stod det i dokumentet som ble sendt ut til menighetene.
De troende gikk rundt Isaakij, uten at kjeden ble sluttet. Bispedømmet telte her 6 000 mennesker. Etter observatørers vurderinger var det omtrent 600. Parallelt med korsprosesjonen ledet presten fra Forening for kristne eukaristiske samfunn Aleksandr Khmeljov (alternativ ortodoks retning) sin egen aksjon i form av en kampanje. Han holdt en plakat med et bibelsitat: «Men den Høyeste bor ikke i noe som er bygd av menneskehånd». Og i tillegg bemerkningen: «Museet tilhører byen». Politiet avbrøt aksjonen, pågrep presten og førte ham til politistasjonen hvor han ble rapportert for administrativt lovbrudd i henhold til artikkel «Forhindring av organisering eller gjennomføring av folketog». Han trues med straff på opptil 20 000 rubler.

 I mens plasserte politiet ut sine fangebiler og busser på katedralens parkeringsplass. Da klokka var ett ventet allerede polititjenestemennene her på motstanderne av Isak-katedralens overrekkelse til ROKs disposisjon. Forresten stod disse bilene, ifølge noen, bare på utstilling. Det var angivelig anbefalt fra høyere hold ikke å pågripe folk. Demonstrantene begynte å samle seg på plassen i nærheten. Ettersom aksjonen ble gjennomført i form av et møte med bystyrets representanter, var det forbudt å bruke høytalere. To opposisjonelle bystyremedlemmer, Maksim Reznik og Boris Visjnevskij stilte seg på en benk som de på forhånd hadde dekket med en avis, og begynte talen. Det var imidlertid få som hørte representantene, kun de som stod i umiddelbar nærhet. Mange av de fremmøtte klaget over at myndighetene skaper slike hindringer ved å forby megafoner. Ikke desto mindre sa bystyremedlemmene at de vil fortsette kampen for katedralen med andre midler. På mandag planlegges det, ifølge Maksim Reznik, å danne en gruppe for å gjennomføre folkeavstemming. Et spørsmål vil dreie seg om Isak-katedralens overrekkelse, et annet om å uttrykke mistillit mot Sankt Petersburgs guvernør Gregorij Poltavtsjenko, som mot slutten av fjoråret kommenterte kort, i forbindelse med overrekkelsen av katedralen, at «problemet er løst», noe som fremkalte negative reaksjoner i samfunnet. I løpet av aksjonen nevnte Maksim Reznik i tillegg at de har planer om å gjennomføre et stort koordineringsmøte. Etter foreløpige planer vil det foregå i slutten av mars. Reznik tilføyde at bymyndighetene etter hans mening ikke kan la være å godkjenne møtet takket være presset fra det kulturelle fellesskapet i Sankt Petersburg.

Rally against cession of St Isaac Cathedral to The Russian Orthodox Church (St. Petersburg, 2017-01-28) 08
Representanter fra St. Petersburg bystyre Boris Visjnevskij og Maksim Reznik
Bildet er tatt 28. januar 2017 under den første demonstrasjonen
Alexei Kouprianov [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]
via Wikimedia Commons
Lederne av aksjonen hadde planlagt at demonstrantene skulle stille seg opp ved veggen til Isak-katedralen og omringe den. Byfolket krysset gangfeltet og begynte å stille seg i ring mens de holdt hverandre i hendene. Noen steder stod folk i både to og tre rekker. Representanten Boris Visjnevskij, som hadde gjort en visitt, ble takket for arbeidet, de tok ham i hendene, applauderte og ba ham om å skrive brev til presidenten om å bevare Isaakij, og spurte hvorfor guvernøren ikke reagerer på henvendelser. Bystyrerepresentanten sa selv at kampen vil fortsette, og når det gjelder det nylige forbudet mot møter mellom velgere og representanter (dagens aksjon kan ha vært den siste, før loven undertegnes), så spiller det ingen rolle: «Vi er uansett smartere og mer snedige enn dem, vi skal finne en måte å møte våre velgere på», bemerket Visjnevskij.

De fremmøtte sluttet ringen og startet en ringdans rundt katedralen. Ifølge observatører deltok over 2000 mennesker i aksjonen. Politiet beregnet antall fremmøtte til 1200 mennesker.

Det var i hovedsak representanter for den såkalte Sankt Petersburg-intelligentsiaen som kom på aksjonen: redaktører, forfattere, museumsarbeidere, representanter for utdanningsinstitutsjoner. En av de fremmøtte, forfatter Natalija Sokolovskaja kommenterte at det er nødvendig å stå opp for byen: «Dette er byen til mine foreldre, bestemødre og bestefedre, de som bodde her under blokaden. Isaakij er et av byens symboler som ikke kan tilhøre hvem som helst: kirka, Kristus, antikrist… Det tilhører byen, det tilhører oss alle. Man kan ikke gjøre sånt, uten å høre på byfolkets meninger, og tråkke på deres verdighet», kommenterte Natalija Sokolovskaja.

Etter møtet med representantene bestemte noen aktivister seg for å gjennomføre et eget arrangement inne i Isaak-katedralen. Tidligere har en liknende aksjon blitt fordømt i bystyret. President for bystyret, Forent Russlands Vjatjeslav Makarov, sammenliknet protesten i Isaakij med Pussy Riot sin protest i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva i 2012, og minnet om at det den gang ble reist straffesak mot aktivistene. Han kommenterte også at det på Isaakijs vegger «skjedde en nedtramping av følelsene til millioner av troende russere. Disse menneskene er lovløse, og utenfor det moralske koordinatsystemet. Skjendingen av katedralen er hinsides all fornuft», uttalte presidenten. 
I dag var det 20 aktivister under Dinar Idrisovs ledelse som, etter å ha hørt på omvisningen, tok fram ark med trykte bokstaver. Ved å stille seg opp i en ring midt i katedralen, dannet de slagordet «Museet tilhører byen». Men flashmobben var over i løpet av et minutt. Politimenn kom til og krevde at aksjonen opphørte. Årsaken var at de fremmøtte brøt med retningslinjene for offentlige aksjoner. Politimennene forøkte å pågripe Idrisov, men han forlot katedralen så fort at verken lovens voktere eller kampfellene merket det. Før de brøt opp, tok de bilder inne i katedralen med skiltene som dannet slagordet «Museum». Politimennene brukte enda en time på å finne ut hva de skulle gjøre. Ifølge noen har politiet faktisk til hensikt å stille arrangøren av flashmobben til ansvar: «Det er vanskelig å stille deltakerne til ansvar, de stod jo bare og holdt ark med bokstaver på. Og hvorfor skal vi pågripe Idrisov? Vi har all informasjon om ham, så vi kan rapportere ham sånn som det er. Nå bare venter vi på at museets ansatte skal skrive sin erklæring om ordensbrudd på katedralens vegger, de må jo også ha mat på bordet, ingen ønsker jo å miste arbeidet sitt», tilføyde vår kilde fra byens maktapparat.

Oversatt fra провэд.рф

Ingen kommentarer: