onsdag 15. februar 2017

Isak-katedralen ble omringet

Dypdykk
Gazeta.ru
Skrevet av Igor Vetrov, 12.februar 2017

Motstandere av å overrekke Isaakij til ROK (den russisk-ortodokse kirka, oversetters anm.) dannet en levende ring rundt katedralen. 
Live Circle around the St. Isaac's Cathedral (2017-02-12) 02
Korsprosesjon rundt Isak-katedralen den 12. februar 2017
By VOA («Живое кольцо» вокруг Исаакиевского собора)
[Public domain], via Wikimedia Commons
Følelsene gikk alvorlig høyt ved Isak-katedralen i Sankt Petersburg i dag. Søndag morgen den 12. februar gikk de troende rundt kirka i korsprosesjon mens de sang bønner for full hals. Etter dem stimlet motstanderne av Isaakijs overrekkelse til ROK seg sammen ved katedralen og stilte seg seg i en ring rundt den.

Prosesjonen ble ledet av Duma-representant Vitalij Milonov, som var kledd i en forgyllet prestekjole, og som hadde kommet fra Moskva i ens ærend for anledningen. «For oss er det viktig at vi sammen fryder oss over at bønnene kan stige til himmelen i et ekte bønnehus, og ikke i et livegent tempel i et museum», sa Duma-representanten ifølge medier. «Vi gikk i prosesjon, og da hørte vi «Kjøp inngangsbilletter til Isak-katedralen». Her bør det ikke være billetter, det er jo en kirke, ikke et aksjeselskap for å tjene penger. Dette tempelet er bygget av de beste europeiske mesterne og dedikert til Gud. Alle som ofret penger til byggingen av den, gjorde det i Guds navn».

Se Radio Svobodas film fra demonstrasjonen 

Lokale byfolk, som protesterer mot at ROK nok en gang har utvidet sine eiendomsmidler på bekostning av staten, kom for å si sin mening. Rundt kl. 1300 samlet de seg ved Isaakij. Aksjonsdeltakerne stilte seg rundt katedralen mens de holdt hverandre i hendene. De fleste av demonstrantene hadde mørkeblå sløyfer på brystet. Noen av demonstrantene hadde plakater i hendene. Politimenn noterte deres navn og også det som stod på plakatene.

«Faktisk så er ikke bymyndighetene sikre på utfallet, for da hadde de ikke fryktet oss, ikke forbydd representanter å treffe velgerne, ikke organisert rektorenes skammelfulle brev», talte representanten fra bystyret i Sankt Petersburg Boris Visjnevskij uten mikrofon (for å ikke bryte loven om forsamlinger), som representerte demonstrantene. «Det at vi er så mange, gjør at vi kan tvinge myndighetene til å gi opp. De hundrevis av mennesker som har kommet i dag, det er ikke en liten gruppe bytullinger». 

Som resultat laget motstanderne av katedralens overrekkelse til ROK nesten tre hele ringer rundt katedralen mens de holdt hverandre i hendene og diskuterte Isaakijs skjebne seg imellom, melder FAN. Ved katedralens innhegning foregikk det også en liten kampanje ved «Nasjonal frigjøringsbevegelse». Medlemmene støtter overrekkelsen av katedralen til kirka. Dagen forløp imidlertid uten konfrontasjoner, og alle gikk hvert til sitt i god behold.

I januar i år uttalte Sankt Petersburgs guvernør at problemet med Isak-katedralens overrekkelse til ROKs disposisjon var løst. «Etter avtale mellom patriarken og meg skal katedralen beholde sin museum- og opplysningsfunksjon», siteres Poltavtsjenko av TASS. I følge ham endres ikke reglene for adgang til bygningen, og medlemmer av alle trossamfunn kan komme inn.

Guvernørens pressesekretær Andrej Kibitov la til at «det finnes mange detaljer i spørsmålene om den fremtidige bruken og overrekkelsen av katedralen», som vil bli offentliggjort i den nærmeste fremtid. Blant annet kreves det en rekke sammensatte godkjennelser, deriblant av kulturdepartementet, ettersom katedralen er beskyttet av UNESCO og rommer et stort antall museumsgjenstander. «For å avgjøre disse spørsmålene, går det ikke en dag, ikke to, det tar lang tid. Kanskje måneder», sa Kitibov ifølge Interfax. 

Den videre driften av katedralen vil bli bekostet av kirka. Årsinntekten til museet er for tiden 800 millioner rubler, som gjorde det mulig å betale for hele restaureringa av katedralen. Museumsmonumentets ledelse bedømmer at bygningen trenger kontinuerlig, praktisk talt daglig, restaurering. Som gazeta.ru skrev frykter museets direktør Nikaloj Burov dessuten at kirka ikke kommer til å betale like mye skatt til staten som museet gjør i dag. I tillegg må staten skaffe nye arbeidsplasser til 200 museumsansatte.

Motstanderne av dette tiltaket har startet en underskriftkampanje: «Vi tillater ikke overrekkelsen av Isak-katedralen og Oppstandelseskirka til ROKs ledelse», og de har til hensikt å få gjennomført en folkeavstemming om dette spørsmålet. «Overrekkelsen av museumsmonumenter, Sankt Petersburgs visittkort, til ROKs ledelse, vil føre til at færre vanlige turister besøker dem», står det i underskriftskampanjen. «Det er grunn til å frykte at ROKs innsats ikke er tilstrekkelig for gjennomføre store restaureringer av de unike gjenstandene som er en del av kulturarven». Da notatene ble publisert, var det samlet inn 92 500 underskrifter i kampanjen. 

 Representanten i den nordlige hovedstadens lovgivende forsamling Boris Visjnevskij kalte denne beslutningen «en enorm feiltagelse». «Loven tillater borgerne å henvende seg til rettsvesenet i dette spørsmålet hvis de anser sine rettigheter og interesser som krenket. Jeg mener at mine rettigheter og interesser blir krenket av denne beslutningen. Vi ses i retten», skrev han på sin VKontakte-konto.

Oversatt fra Gazeta.ru

Ingen kommentarer: