torsdag 9. februar 2017

Er Navalnyj virkelig ute av kampen om å bli Russlands neste president?

Dypdykk

«På grunn av domfellelsen kan opposisjonspolitikeren, i henhold til lovverket, ikke delta i det forestående presidentvalget». Dette skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax (www.interfax.ru) i ingressen i en av gårsdagens artikler om domsavgjørelsen i «Kirovles-saken». Aleksej Navalnyj ble dømt til 5 års ubetinget fengsel for underslag av andres eiendom bare fem dager etter at han åpnet sitt første regionale valgkampkontor. 

Алексей Навальный в зале Ленинского суда Кирова
Bilde fra rettssaken i Lenin tingrett Kirov i 2013.
Av Евгений Фельдман (Jevhenij Feldman)/ Новая газета (Eget verk) [CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Den fremtredende juristen, Putin-kritikeren, antikorrupsjons-aktivisten og mulige presidentkandidaten Aleksej Navalnyj gjorde det i desember 2016 kjent at han vil stille som presidentkandidat til valget i mars neste år. I går, den 8. februar 2017, ble han dømt til 5 års betinget fengsel for underslag. Nå diskuteres det på Runettet om Navalnyjs valgkampanje må
avsluttes bare en snau uke etter at den startet i St. Petersburg. I følge russisk lov kan personer som er dømt for «alvorlige forbrytelser», som blant annet innebærer underslag, ikke stille som presidentkandidat før 10 år etter domfellelsen, i Navalnyjs tilfelle altså i 2028. I følge statsviteren Dmitrij Oresjkin oppstår det her imidlertid en juridisk konflikt: «Konstitusjonen forbyr som kjent deltakelse i valg kun for dem som ifølge en rettslig dom befinner seg på et sted med frihetsberøvelse. Det betyr at Navalnyj kan bevise sin rett til å delta i valget» (Deutsche Welle, www.dw.com/ru). Andre jurister og statsvitere har pekt på det samme – Navalnyj kan i prinsippet delta i valget så lenge dommen er betinget. De fleste avisene, også de norske, skrev likevel i går at Navalnyj nå er utelukket fra valgkampen. Vil dommen hindre Navalnyj å stille som presidentkandidat? Eller må Navalnyj og hans valgkamplag vente på en ny ankebehandling i EMD?

Hvem er Aleksej Navalnyj?


Aleksej Navalnyj er en sjeldenhet i russisk offentlighet ettersom han fortsatt etter flere år greier det tilsynelatende umulige uten å knekkes - å jevnlig kritisere Putins regime, nyte respekt fra andre offentlige personer i en splittet opposisjon, og tiltrekke seg tilhengere i de store byene, til tross for utallige forsøk på å bringe ham til taushet. Han er trolig den eneste reelle opposisjonspolitikeren som har sjans til å utfordre Putin skulle de kjempe mot hverandre i valget i 2018. Navalnyj ble for alvor kjent som en av lederne av de massive protestene mot valgfusk i parlamentsvalget til Dumaen i 2011 og i presidentvalget i 2012.

Moscow rally 24 December 2011, Sakharov Avenue -22
Aleksej Navalnyj på møte 24. desember 2011 på Sakharov-prospektet i Moskva.
På plakaten står det "For ærlige valg
Av Bogomolov (Bogomolov).PL (Eget verk) [CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
I 2011 startet han FBK (Fondet for kamp mot korrupsjon) og har siden markert seg spesielt ed å avdekke korrupsjon og økonomisk misbruk blant landets politiske elite. I 2013 startet hans tilhengere Partija Progressa - Fremskrittspartiet (uten assosiasjoner til det norske FrP) som han selv etter hvert ble leder av. I 2015 nektet imidlertid justisdepartementet partiet registrering, noe som hindrer partiet å delta i regionale valg og i parlamentsvalget. Navalnyj kan imidlertid stille som kandidat til presidentvalget så lenge han har nok registrerte underskrifter. Putin er var heller ikke medlem sitt støtteparti Forent Russland, mens Medvedev ble medlem i 2012, etter at han hadde vært president i nesten seks år. Hans lille Fremskrittsparti er altså ikke en del av det etablerte partisystemet i Russland, og Navalnyj regnes derfor blant lederne av det utenomparlamentariske systemet, og altså den «ekte», opposisjonen. Som politiker blir han ofte karakterisert som antielitist og innimellom populist.


Kirovles-saken


Den såkalte «Kirovles-saken» (Kirov skog) er en gjenopptagelse av en 4 år gammel rettsak hvor Navalnyj i juli 2013 ble idømt 5 års ubetinget straff i arbeidsleir, en dom som i oktober samme år ble omgjort til betinget straff. Saken går tilbake til 2009 da Navalnyj jobbet som rådgiver for guvernøren Nikita Belykh i Kirov. Han skal angivelig ha hjulpet Pjotr Ofitserov, som hadde startet et privat tømmerfirma, med en få avtale med det statseide selskapet Kirovles om å kjøpe trevirke fra dem til en alt for lav pris, som Ofitserov så kunne selge med profitt. Underslaget skal ha dreid seg om 10 000 kubikkmeter trevirke til en verdi av 16 millioner rubler (omkring 2 millioner NOK). 
Men i en tvittermelding i går minnet Navalnyj om at "Ofitserov kjøpte trevirke for 14,5 millioner og solgte det for 16 millioner", altså et overskudd i underkant av 10%.

Da Navalnyj fikk den i overkant strenge dommen i juli 2013, tok tusenvis av demonstranter til gatene i Moskva og andre byer for å støtte ham og Ofitserov. Navalnyj satt da i forvaring i Kirov og visste ingenting om hva som foregikk i gatene i hovedstaden. Han selv og andre med ham mener at det var presset fra demonstrantene som førte til den noe merkelige avgjørelsen å slippe ham ut av forvaring etter en dags soning. Redselen for en gjentagelse av vinterprotestene 1,5 år tidligere ble nok for sterk for Kreml. Frisettelsen og den videre folkestøtten gjorde imidlertid at han fikk mulighet til å delta i borgermestervalget samme høst.

Mass protest in Moscow 18 June 2013 - Tverskaya street
Folk samler seg etter dommen mot Navalnyj på Tverskaja-gaten i Moskva 18. juli 2013
Av putnik (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons
I februar 2016 konkluderte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) med at dommen ikke var gyldig ettersom «…det ble tolerert en vilkårlig tolking av loven og brudd på de tiltaltes rettigheter» (Interfax, www.interfax.ru). EMD fastslo dessuten at Navalnyj og Ofitserov var dømt for handlinger som ikke skiller seg fra ordinær forretningsvirksomhet. De avslo siden ankesøknaden fra Den russiske staten som ble dømt til å betale i underkant av 80 000 euro i kompensasjon til Navalnyj og Ofitserov. I november opphevet dermed russisk Høyesterett dommen. I desember ble saken gjenopptatt, og Navalnyj ble tvunget til å møte opp i rettssalen i Kirov 1. februar med et opprinnelig forbud mot å reise fra byen før 10. februar. Han fikk likevel mulighet til å reise til St. Petersburg den 4. februar for å åpne valgkontoret og ta imot hundrevis av frivillige.
Journalist fra Moskvas ekko Arsenij Vesnin: "Hundrevis av frivillige kommer til Navalnyj i St. Petersburg"

I følge Navalnyj er denne andre dommen, som altså falt i går, en ren gjentagelse av den første, skrivefeilene er ikke en gang rettet opp: «De sammenfaller 100%. Her ser jeg på den gamle. Den sammenfaller ord for ord med skrivefeil, opplistingen av vitner, tastefeil… Jeg tror at dette er en slags spesialdemonstrasjon av straffritak» (Novaja Gazeta, www.novayagazeta.ru). På twitter skrev han: «Det er ikke nesten som den gamle dommen, men ord for ord og til punkt og prikke. Her sammenlikner jeg og Davyda med den gamle teksten».

I løpet av rettsaken har Navalnyj holdt sine tilhengere kontinuerlig oppdatert gjennom meldinger på sosiale medier.

Fortsetter likevel presidentkampanjen


Etter retten uttalte Navalnyj at han likevel vil fortsette valgkampanjen. I følge nettavisa Gordon sa han at han "akkurat nå" deltar i den: «Det som vi nå har sett, er et slags telegram som er sendt fra Kreml om at de mener at jeg, mitt lag og de folk som mine meninger representerer, er altfor farlige til la oss slippe til i valget. Det er det valgkampen dreier seg om nå." Han sa at han ikke anerkjenner dommen og at den vil bli opphevet. "I henhold til konstitusjonen har jeg full rett til å delta i valget, og det kommer jeg til å gjøre. Jeg skal fortsette å representere interessene til de som ønsker å se Russland som et normalt, ærlig og ikke-korrupt land (www.godronua.com).
I følge Vedomosti la han til: «Den samme dommen har allerede blitt opphevet av Høyesterett. Vi kommer i den nærmeste fremtid til å sende brev til Storkammeret om at EMDs vedtak på en kynisk måte ikke har blitt utført» (www.vedomosti.ru).

Forrige fredag ble det første regionale valgkontoret åpnet i St.Petersburg, og innsamlingen av de 300 000 underskriftene fra 40 regioner som trengs for å få Navalnyj registrert som lovlig presidentkandidat er allerede i gang. Lederen for Navalnyjs kampanje Leonid Volkov sa til Vedomosti at han planlegger å skape "en slik situasjon at de politiske kostnadene for Kreml blir større dersom Navalnyj ikke blir registrert, enn hvis han blir registrert".

En trussel mot Putin?


I følge Navalnyj selv er Kirovles-saken politisk motivert og et forsøk på å stenge han ute fra valgkampen. «På grunn av avsløringer gjort av vårt Fond for kamp mot korrupsjon, finnes det folk som er interessert i å skyve meg ut av politisk virksomhet», sa Navalnyj til journalister i pausen under domsavsigelsen (Interfax, www.interfax.ru). Dette er på ingen måte første gang Navalnyj må forsvare seg mot håpløse anklager i retten. Siden 2012 har han hatt et utall søksmål mot seg, og vært arrestert flere ganger: «I løpet av disse fire årene har jeg sittet et år i husarrest, det har vært noen liknende rettsaker mot meg, de har satt broren min i fengsel, jeg har i det hele tatt vært fratatt min bevegelsesfrihet. Ikke desto mindre har vi publisert mange granskninger. (…) Det som påtalemyndigheten nå har uttalt, det er en slags melding til meg som lyder slik: «Aleksej, vi advarer deg høflig en gang til om å ikke delta i politisk virksomhet, at du ikke kan delta i valget, at slike som deg som truer oss, som snakker om vår rikdom, som oppfordrer folk til ikke å adlyde denne organiserte kriminelle gruppa, denne «padda på oljerøret», slike som deg har ikke lov til å delta i politisk virksomhet, dere er utstøtte, dere må være på sidelinjen». (Vedomosti)

I 2014 stengte Roskomnadzor (et utøvende organ som overvåker media) Navalnyjs blogg på LiveJournal. Hans nåværende hjemmeside www.navalny.com ligger på utenlandsk server. LiveJournal var tidligere en svært populært bloggplattform på Runettet, men etter at flere blogger har blir stengt av Roskomnadzor, har populariteten falt, og mange bloggerne har funnet andre steder å ytre seg. Navalnyjs blogg var blant de aller mest populære.

«Bolotnoe-saken» i 2013 - 2014, som har fått navn etter plassen hvor den såkalte «Millionmarsjen» fant sted 8. mars 2012, bestod av over 30 tiltaler mot deltakere i protestene. Anklagene gikk på påstander om opprør og voldshandlinger. Millionmarsjen fant sted dagen før Putins innsettelse som president for en tredje periode, og ble hardt slått ned. Også Navalnyj ble arrestert. Regimekritikeren, den tidligere korrupsjonsdømte oligarken og grunnleggeren av initiativet Åpent Russland (Otkrytaja Rossija), Mikhail Khodorkovskij uttalte følgende i en artikkel i avisen Vedomosti i forbindelse med Kirovles- og Bolotne-saken i 2013: «Analysering av de offisielle publiserte dokumentene både i «Navalnyj-saken» og «Bolotnaja-saken» etterlater ingen tvil: i en ærlig og rettferdig rettssak ville slike anklager være uholdbare, de er åpenbart politisk motivert. Målet er å skremme og demoralisere meningsmotstandere og politisk aktive velgere, og å fremstille en fredelig sivil protest og konstitusjonell kamp for makt som noe perifert og ekstremistisk» (www.vedomosti.ru). 

I 2013, samme år som båe Kirovles-saken og Bolotnoe-saken pågikk, deltok Navalnyj i borgermestervalget i Moskva hvor han ifølge offisielle tall fikk hele 27 % av stemmene, men Navalnyj og andre har også her kommet med påstander om valgfusk. Selv om han tapte valget mot Putins kandidat Sergej Sobjanin, regnes dette som opposisjonens største suksess siden Putin kom til makten. Oppslutningen rundt Navalnyj ved Moskva-valget, kan ha skremt Kreml til å gå imot juristen med enda sterkere krutt.

Alexey Navalny in Zelenograd
Møte i forbindelse med borgermestervalget i Moskva, Zelenograd 22. august 2013
Av Сайга20К (Eget verk) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Den russiske organisasjonen for politisk forfulgte «Memorial» anerkjente i 2013 Navalnyj og broren som politiske fanger. Gjenopptagelsen av Kirovles-saken viser seg som forventet å være nok et forsøk på å sverte hans kampanje og vanskeliggjøre hans kamp om makt. EU fordømmer gårsdagens dom og kaller den politisk motivert og kaller dommen mot Navalnyj «et forsøk på å underkue enda en uavhengig politisk stemme i Russland». I en pressemelding skrev de følgende: «Dagens vedtak ekskluderer Navalnyj fra den politiske prosessen, noe som begrenser den politiske pluralismen i Russland og gir grunn til å stille alvorlige spørsmål om rettferdigheten i demokratiske prosesser i Russland» (Novaja gazeta, www.novayagazeta.ru). 


Hva nå?


Det er spørsmålet alle stiller seg nå. Gårsdagens dom i Kirovles-saken er fortsatt rettsstridig i henhold til EMDs konklusjon ettersom den kun er en gjentagelse av den gamle og EDMs krav ikke er oppfylt. Navalnyj har gjort det klart at de skal anke dommen på nytt til EDM som etter all sannsynlighet vil oppheve den enda en gang. Men vil de kunne framskynde behandlingen slik at han kan delta i valget allerede om litt over et år? Dommen har enda ikke trått i kraft og vil trolig ende i høyesterett.

Putin har enda ikke bekreftet at han vil stille som presidentkandidat for en fjerde periode, men ingen forventer annet av presidenten som tidligere har uttalt at han ønsker å sitte til 2024. Dersom Navalnyj blir helt utestengt fra valgkampen, blir den trolig like forutsigbar og kjedelig som de foregående. Ingen andre kandidater klarer foreløpig å skape en slik entusiasme som Navalnyj gjør med sine tilhengere. Navalnyj styrker også sin posisjon ved å være «utenfor systemet».

Det er ingen tvil om at Kreml bruker rettssystemet til å avlede kritikk og avkrefte sine motstandere. Navalnyj har imidlertid vist seg som en svært motstandsdyktig person som ser ut til å bli styrket i motgang. Kanskje vil denne saken bare øke hans motivasjon og appell hos de pasifiserte og resignerte russiske velgerne. Kanskje vil Kremls metoder til slutt slå tilbake på dem selv? 

Dette dypdykket vil følges opp av et dypdykk i Navalnyjs politiske program, litt om hans venner og fiender, og hvilke muligheter han har ved valget i mars 2018.

RPN vil følge Navalnyj og andre presidentkandidater opp mot valget i Russland i mars 2018.

Følg med du også!

Les mer:
Khodorkovskijs artikkel på engelsk
Den Europeiske menneskerettighetsdomstolens dom fra 2016
Radio Free Europe sin tidslinje over Navalnyj siden 2000 
Oliver Carrolls intervju med Navalnyj, 7. februar 2017
Videoklipp fra Navalnyjs valgkampvideo med engelsk tekst

Ingen kommentarer: