onsdag 22. februar 2017

Sinte hviterussere marsjerer

Grunndykk


Forrige helg gikk tusenvis av hviterussere ut i gatene i hele landet for å protestere mot den såkalte «snylteskatten» og mot president Lukasjenko. Russland på norsk gir deg et grunndykk i bakgrunnen for protestene, utdrag fra den hviterussiske avisa Belorusskij Partizans rapporter fra begivenhetene, og noen tanker om veien videre. 

Gi-26867-131823-big
By Decembrist no (Eget verk) [CC BY-SA 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons
Protestene som i helga foregikk i flere byer i Hviterussland blir kalt «De sinte hviterusseres marsj». Det begynte på fredag den 17. februar da over 2000 hviterussere gikk ut i
gatene i hovedstaden Minsk, og i løpet av helga spredte protestene seg til alle regionale sentra i landet. Det var kravet om å betale inn en avgift som har fått økenavnet «snylteskatten» som utløste folkets sinne. Dekretet som ble vedtatt i 2015 krever at folk som offisielt arbeider mindre enn 183 dager i året, må betale en kompensasjonsskatt på 250 euro. I tillegg til å gå utover fattige arbeidsløse, rammer det også hjemmeværende, selvforsynte bønder og folk som arbeider uoffisielt i Russland (Kilde: Yahoo News). Men protestene var også rettet mot president Aleksander Lukasjenkos regime generelt, som har blitt kalt Europas siste diktatur. I denne videoen fra TV Rain roper folk på Lukasjenkos avgang – «Lukasjenko v otstavku!». Protestene blir beskrevet som en spontan grasrotbevegelse, og spesielt uventet var det at så mange deltok i protestene også i andre byer enn Minsk. Det er forøvrig ikke meldt om verken konfrontasjoner eller arrestasjoner i forbindelse med protestene. 

Under følger utdrag fra den opposisjonelle hviterussiske nettavisen «Belorusskij Partizans» rapporter fra helgens hendelser

«Det er et åpent hån mot vårt folk»: Tusenvis av sinte hviterussere marsjerte ut i Minsk


Noen tusen mennesker gikk ut i protesten «Sinte hviterusseres marsj» som var rettet mot «snylteskatten». Slike store protester har ikke funnet sted i Minsk siden 2010. «Belorusskij partizan» fulgte åstedet for begivenhetene direkte.
(…)

Nikolaj Statkevitsj uttalte at hvis Dekret Nr. 3 ikke blir avskaffet i løpet av en måned, så vil protestene gjentas den 25. mars. «La enhver ringe opp 10 mennesker», uttalte politikeren. «Hvis vi samler oss 10 ganger flere, så er det ikke for å avskaffe dekretet, men for å avsette denne pøbelen».
(…)
«Noen tusen mennesker gikk til Regjeringshuset i sentrum av Minsk, opprørte over arbeidsledighetsskatten».

Noen deltakere i protesten sier at de selv arbeider, men at de kom til marsjen for å vise solidaritet med dem som fikk «kjedebrevet» (krav om innbetaling, oversetters anm.). Mange har slektninger eller bekjente som har blitt «snyltere».

En anarkist sier i en megafon at det er nødvendig å gå hele veien og kreve en omgjøring av hele systemet, fordi myndighetene i dag har innført en skatt, og i morgen kommer de til å innføre enda en.

Menneskene på Uavhengighetsplassen roper i kor «Gå av!»
(…)

«Jeg er takknemlig for alle som i dette kuede landet har funnet styrke i seg selv til å si: Nå er det nok! Nei! Vi er mennesker. Vi tillater ikke at de gjør sånn med oss!», talte Nikolaij Statkevitsj til de fremmøtte.

Opposisjonspolitikeren leste opp resolusjonen som inneholder tre betingelser: opphever dekret Nr. 3, stanse befolkningens inntektsnedgang, øke lønninger for kommunale tjenester, heve pensjonsalderen og gjennomføre rettferdige valg.
(…)

«Hvem er hovedsnylteren? Presidenten!», står det skrevet på et av bannerne. «Dette er det du får, og ingen skatt», står det på en annen.
(…)

Oversatt fra Belorusskij Partizan, 17.02.2017


«Gå av!» Regionene sluttet seg til Minsk-protesten. 


Belorusskij Partizan


Protestaksjonen skjer i Mogiljov, Homjel og Hrodna. I følge journalistene deltar anslagsvis ikke mindre enn 3000 mennesker på aksjonen i sentrum av Homjel.

En av aksjonsdeltakerne forklarte i et intervju til journalisten fra Radio Svoboda hvorfor han har kommet: «Jeg kom for å vise at jeg er et menneske, og ikke en slave. Jeg er imot dekretet om «snylting». Ingen byråkrat skal forby meg å være hvor jeg vil i dette landet».

Mannen sier at da han fikk «kjedebrevet», klagde han til høyere instanser. Men han fikk svar fra skattemyndighetene om at avgiften er en motivasjon for å arbeide

«Jeg hadde lyst til å gå til skattefuten, ta en kjepp og befale ham å lage te til meg», forteller aksjonsdeltakeren beveget. «De beordrer meg å sitte inne i 15 døgn, og kaller det motivasjon for å arbeide!»

Etter hans mening er det ikke verd å tigge overfor myndighetene som har skapt problemer for folket. Aksjonsdeltakeren er overbevist: byråkratene er nødt til å oppheve dekretet om «snylting» hvis tusenvis av mennesker går ut i gatene. Anatol Ljabezka: «Mogiljov mot Dekret Nr. 3. Vi må kjempe mot arbeidsløshet, ikke de arbeidsløse»

En eldre kvinne fortalte sin historie til journalistene: «Folket orker ikke lenger», sier hun. «Jeg har fire sønner, og de er nå arbeidsløse. Alle har høyere utdannelse. Mannen min underviste i tegning på skolen. Han ble sagt opp. Han er 57 år. Det kom et papir om at han er snylter. Hvordan er han en snylter?

Kvinnen tror at myndighetene har glemt at de skal tjene oss: «Vi har valgt dem for at de skulle beskytte våre interesser, og ikke for at de skal ta den siste buksa fra oss!»

På sosiale medier spredde det seg oppfordringer om å gå ut på søndag i byenes sentrum for å protestere mot dekret Nr. 3, slik det skjedde i Minsk.
(...)

«Hvis en hviterusser oppnår et visst kokepunkt, kan ingenting lenger stoppe hviterusseren. For et fritt og verdig liv vil han bite i stykker alt. Og gårsdagens opptog viste dette i hele sin «skjønnhet». Bra jobba folkens, jeg er stolt over Hviterusslands folk», skrev en «snylte»blogger fra Homjel, Makism Fillipovitsj.

(…)

Oversatt fra Belorusskij Partizan, 19.02.2017

Sluttkommentar: Hva betyr det hviterussiske folkets protest for Russland?


Forholdet mellom den hviterussiske presidenten Lukasjenko og Russlands president Vladimir Putin er for tiden på et lavmål. Møter mellom dem har nylig blitt avlyst, og Lukasjenko har nylig demonstrativt erklært at han ikke kommer til å anerkjenne passene som er utstedt i de prorussiske utbryterrepublikkene i Ukraina, slik Russland nå gjør. Enkelte frykter nå en ny «Ukraina-krise» i Hviterussland, mens andre har uttalt at hvis Lukasjenko faller, så vil Putin også falle. Dersom hviterusserne fortsetter å protestere, kan det være et motivator for Russland å gripe inn, med påskudd om å beskytte russiske hviterussere, og med mål om å destabilisere resultatet av en eventuell fargerevolusjon. På den andre siden kan vellykkede protester i Hviterussland, motivere en splittet og til dels resignert opposisjon i Russland. Hva som enn skjer i Hviterussland fremover vil uansett ha betydning for den spente situasjonen i regionen.

Russland på norsk vil fortsette å følge utviklingen i Hviterussland, så følg med du også!

Les mer


2 kommentarer:

Odd Kristiansen sa...

Lukasjenkos anstrengte forhold til Putin kom fram for en tid siden da Lukasjenko holdt en over 7 timers lang pressekonferanse der han snakket hele tiden og brukte mesteparten av tiden til å skjelle ut Russland. Det var da i første rekke Russlands innføring av grensekontroll han bebreidet.

Karin Røsstad sa...

Takk for opplysningen. Aftenposten hadde en sak om denne pressekonferansen for de som er interessert