onsdag 14. mars 2018

Penza-saken: en oppfordring om internasjonal fordømmelse

Grunndykk

Menneskerettighetsaktivister krever at tortur mot antifascister stanses og at de skyldige stilles til ansvar

MediaZona, 12. mars 2018

Representanter fra 47 menneskerettighetsorganisasjoner i ulike land krever en umiddelbar stans av torturen mot antifascister i Russland, en grundig og objektiv gransking av anklagene om tortur som de tiltalte i Penza-saken har satt frem, og at de skyldige stilles til ansvar. Oppropet ble offentliggjort på nettsiden til nettverket Civil Solidarity Platform.


Lubyanka Building
FSBs hovedkvarter på Ljubjanka i Moskva
By A.Savin, via Wikimedia Commons

«I saken mot antifascistene observerer vi to svært alarmerende nye tendenser. For det første brukes straffelovens paragraf om terrorbekjempelse mot sivile aktivister. For det andre bruker FSB-offiserene tortur under etterforskningsfasen, noe som er urovekkende i seg selv og gir ytterligere grunn til å frykte straffefrihet», skriver menneskerettighetsaktivistene.

De fremhever at de tiltalte er arrestert på «svært vage anklager», mens det forsøkes å banke ut tilståelser av dem under tortur. I tillegg har slektningene blitt tvunget til taushet ved trusler.  

Ut i fra dette krever menneskerettighetsaktivistene av russiske myndigheter at torturen opphører i Penza og Sankt Petersburg, og i russiske varetektsfengsler for øvrig; at truslene mot slektninger stanses, og at det legges til rette for en objektiv gransking av anklagene om tortur. De oppfordrer mediene og russiske borgere til offentlig å erklære «absolutt nulltoleranse» mot slike metoder, og det internasjonale samfunnet til offentlig å fordømme de russiske sikkerhetstjenestenes handlinger og å kreve at russiske myndigheter tillater en uavhengig gransking.  

Menneskerettighetsaktivistene ber også Europarådets torturovervåkingskomite, og medlemslandene i FN og OSSE om å sette søkelys på situasjonen.  

Uttalelsen er blant annet undertegnet av de russiske menneskerettighetsorganisasjonene Moscow Helsinki Group, Public Verdict Foundation, SOVA-senteret og Senter for demokratiutvikling og menneskerettigheter, og dessuten organisasjoner fra Østerrike, Armenia, Hviterussland, Belgia, Georgia, Lativa, Polen, USA, Frankrike og andre land.

Mellom oktober 2017 og januar 2018 ble åtte aktivister, som FSB anser som antifascister, arrestert i Penza og Sankt Petersburg. Ifølge FSB er alle medlemmer i organisasjonen «Nettverket» (Set’) som ble dannet i Penza for «å oppvigle folkemassene til ytterligere destabilisering av landets politiske situasjon». Ifølge FSB har Nettverket celler i Moskva, Petersburg, Penza og Hviterussland, og de har angivelig planlagt å gjennomføre terroraksjoner under fotball VM.

Noen av de arresterte aktivistene i Penza har fortalt om planting av våpen, to av dem – Ilja Sjakurskij og Dmitrij Ptsjelintsev – har fortalt om tortur. Viktor Filinkov i Petersburg har også rapportert om tortur og skrevet detaljert om alt som har skjedd med ham i dagboka si.  

Les mer
Venstreaktivister forfølges og tortureres

Ingen kommentarer: