fredag 30. mars 2018

1 av 27

Grunndykk
Den 29. mars publiserte menneskerettighetsorganisasjonen Agora en rapport om politisk motiverte husransakelser i Russland. Deres konklusjon er nedslående.


Rapport: «Politiske ransakelser: den illusoriske ukrenkeligheten»
Blå kolonne: begjæringer. Oransje kolonne: tillatelser. Bilde: agora.legal

1 av 27 boliger har blitt ransaket i løpet av de siste 10 årene

Mediazona, 29. mars 2018

Hjemmets ukrenkelighet eksisterer ikke i Russland – det er konklusjonen til menneskerettighetsforsvarerne fra den internasjonale gruppa Agora. De har undersøkt husransakelser som har blitt gjennomført over hele Russland de siste årene. I løpet av bare ti og et halvt år har russiske domstoler godkjent nesten to millioner ransakinger. I denne perioden har siloviker besøkt hver 27ende husstand i Russland.

«Etter massedemonstrasjonene mot valgfusk i presidentvalget og parlamentsvalget i 2011 og 2012, og Bolotnaja-rettssaken som fulgte like etterpå, har det ikke gått en uke uten meldinger om at en eller annen aktivist har blitt tatt med til avhør etter en husransakelse», skriver Agora i rapporten som dreier seg om økningen av antall husransakelser hos politiske aktivister.

Agora har kommet fram til at domstolene har gitt 1 976 021 tillatelser til å gjennomføre husransakelser eller inspeksjoner i løpet av de siste ti og et halvt årene. Dette utgjør 96,32 % av det totale antallet begjæringer. I følge Agoras beregninger har hver 27ende husstand i Russland blitt ransaket i denne perioden. Daglig gjennomføres det, i gjennomsnitt, mer enn 500 ransakinger.

Det er dessuten ingen krav om rettslig tillatelse til ransakinger eller inspeksjoner av lokaler som ikke er boliger – kontorer, lagre og liknende. For slike ransakinger foreligger det ingen statistikk.

«Med tanke på at domstolene i løpet av den samme perioden har imøtekommet 98,35 % av begjæringene om å begrense borgeres konstitusjonelle rett til private korrespondanser, telefonsamtaler og meldinger via post, telefon eller nett, er det åpenbart at privatlivets ukrenkelighet ikke eksisterer i Russland», slår juristene Pavel Tsjikov og Damir Gajnutdinov fast.

De peker på at silovikene ofte opptrer skremmende: de kommer tidlig om morgenen, bruker ikke-dødelige våpen, tyr til vold og trusler, viser fram skytevåpen, ransaker hjemmene til foreldre og andre familiemedlemmer, bryter opp dører og går inn gjennom vinduer.

«Det er vanskelig å få igjen utstyr som har blitt beslaglagt under en ransaking. Kampanjemateriell mister sin relevans, og selv om man får tilbake datautstyr, må det for sikkerhetsskyld byttes ut – det er ingen garantier for at en returnert bærbar PC eller smarttelefon ikke har blitt installert med en sporingsenhet», konkluderer Agora i rapporten. 

Rapporten kan leses i sin helhet her


Ingen kommentarer: