mandag 19. mars 2018

Gleb Pavlovskij om presidentvalget

Grunndykk

Putin vant valget, som forventet . Hva tenker dere om det?

Gleb Pavloskij, 18. mars 2018

Gleb Pavlovsky
Gleb Pavlovskij på demonstrasjon i Moskva 2012
By Bogomolov,via Wikimedia Commons

Dette valget skilte seg ut på to måter: en eksepsjonell og demonstrativ mangel på alternativer som vi ikke har sett maken til på 20 år, og et hardnakket og absolutt krav fra statsapparatet om å oppnå høyest mulig valgdeltakelse, noe som står i motsetning til det førstnevnte – for det er vanskelig å få folk til å stemme når resultatet er avgjort på forhånd. Men selv med alle disse kraftanstrengelsene (anstrengelser som vi ikke har sett på 20 år) bør valgdeltakelsen anses som beskjeden. For til og med da Medvedev vant i 2008, var deltakelsen 3 % høyere, selv om alle visste hvem som kom til å vinne. Dette er lave tall med tanke på at hele statsapparatet satte enorme krefter uten sidestykke i sving i hele landet. Sannsynligvis er det kampanjen til Navalnyj («Velgestreik») som kan forklare denne overraskende og relativt lave valgdeltakelsen. Jeg anslår at velgerstreiken kostet Putin omtrent 5 % i valgdeltakelse. Navalnyj var den eneste fra opposisjonen som var en farlig konkurrent for Putin.

Kommer noen til å måtte stå til ansvar for dette? Egentlig er det jo ikke noen stor forskjell mellom 66 og 70 %, så jeg tror ikke dette er et stort problem. Ingen i Putins valgkampanje vil klandres for det.

Grudinin, Zjirinovskij og Sobtsjak – de har betalt prisen for å delta i et valg uten konkurranse. Helt siden starten har de vært tildelt rollen som garnityr – som eplet i kjeften på julegrisen. Denne rollen har de utfylt med tapperhet, og de fortjente noen få prosenter. Grudinin utførte oppdraget som Kreml-administrasjonen hadde tildelt ham – å bli nummer to, og ikke nummer tre som Zjuganov ville ha blitt. Også Ksenija Sobtsjak har utført sitt oppdrag – å utgi seg for å være Navalnyj. Hennes kandidatur viste seg å bli et slag (skjønt det, etter min mening, ikke var det hardeste) mot Navalnyj som gjorde ham psykisk sårbar. Som menneske synes jeg skrekkelig synd på Javlinskij. Hvorfor han ble med på dette, begriper jeg ikke og jeg kan ikke forklare det. Han hadde en dårlig valgkampanje, svært dårlig.

Putin hadde ingen problemer med å få rekordmange stemmer. Ikke en gang presidentens administrasjon anså det som en utfordring. Han kunne like gjerne fått 86 % om de ikke hadde pimpet valgdeltakelsen. Hadde den blitt lavere, ville det bare gitt høyere oppslutning til Putin. Velgerne avga sine stemmer, og de stadfestet på denne måten at de lever i Putins Russland. De stadfestet at det står skrevet «Putins Russland» over hobbithuset til Hobbit-eremitten. Dette er konservativ stemmegivning, men det er ikke stemmegiving for Putin. Dette er veldig viktig å innse. Det skjedde ingen mobilisering for Putin – de stemte for å bevare sin nåværende demobiliserte tilstand. Velgeren sa: «Øy du, historien, vent litt, vi klarer oss uten deg en stund til». Det er han i sin fulle menneskelige rett til å gjøre, men siden kommer han til å måtte betale for det.

Jeg stemte ikke ved dette valget. Det ville vært fullstendig latterlig. Jeg ville selv ha vært latterlig. Men det ville bare vært merkelig å stemme for at Putin skal kunne nyte å måle seg i 36 Sobtsjaker og 70 Javlinskijer.


Hobbit-eremitten stemmer ikke


Er det noe poeng i konflikten mellom Navalnyj og Sobtsjak? Hva tenker dere om muligheten for at de slår seg sammen?

Gleb Pavlovskij, 18. mars 2018

Det er ikke banneordene som er poenget. Det er den politiske situasjonen. Navalnyj er i sin fulle rett til å bebreide Ksenija Sobtsjak for at hennes kandidatur var rettet mot hans kampanje. Etter mitt syn er det åpenbart, og ingen bestrider det. Hun var en spoilerkandidat, uavhengig om hun kan ha hatt egne motiver. At Sobtsjak like etter valget dro til Navalnyj og foreslo at de skulle danne et felles parti, var temmelig uforskammet. Det er rett og slett politisk uetisk og tåpelig. Og dermed ble hun møtt med motreaksjoner fra ham.

Opposisjon er nødvendig, og opposisjonen kommer til å komme, men jeg tror ikke det vil skje på grunnlag av de menneskene som deltok i valget. Den må heller kommer blant de som stemte for Putin, men som er misfornøyde med det som skjer i landet. Og de er i flertall.


Den spontane debatten mellom Navalnyj og Sobtsjak på valgdagen
Sobtsjak dukket opp hos Navalnyj på kvelden og foreslo at de skulle slå sammen kreftene,
men Navalnyj avviser henne blank og kaller henne en hykler og en løgner. 

Ingen kommentarer: