tirsdag 20. mars 2018

Grigorij Golosov om presidentvalget

Grunndykk

Hvorfor vant ikke Grudinin over Putin?

Grigorij Golosv, statsviter, 19. mars 2018

Pavel Grudinin, presidentkandidat for Kommunistpartiet

Hvordan skulle han kunne vinne? Det er et veldig merkelig spørsmål.

For KPRF (Kommunistpartiet) var det et feilgrep å nominere Grudinin som presidentkandidat. Han var definitivt ikke den rette personen til å representere Kommunistpartiet på en overbevisende måte blant velgerne. Han er en velstående forretningsmann, og hans prestasjoner i næringslivet betød lite for velgerbasen til Kommunistpartiet.  

Det var ikke KPRF selv som gjorde dette feilgrepet, for partiet hadde tenkt å nominere Zjuganov, og han hadde selv tenkt å stille til valg. Partiets mest innflytelsesrike styremedlemmer etterlot ingen tvil om at Zjuganov skulle bli partiets kandidat. Men så en dag ble Grudinin nominert, og det skjedde uten tvil etter ordre fra presidentadministrasjonen. De gjorde dette fordi de hadde som mål at KPRFs kandidat skulle få så få stemmer som mulig slik at Putins prosent ville øke. De som stod bak nominasjonen av Grudinin, som befinner seg utenfor Kommunistpartiet, oppnådde det de strebet etter. En andel av KPRFs velgere ville uansett stemme på ham, men ikke alle som kunne ha gjort det. Ved tidligere valg har det alltid vært noen som har stemt på KPRFs kandidat, som egentlig er skeptiske til kommunismens ideer, men som syns at denne er den mest overbevisende opposisjonskandidaten; ut i fra en oppfatning om at denne faktisk er opposisjonell og – til forskjell fra de andre – ikke totalt kontrollert av presidentadministrasjonen, og fordi KPRF har en ganske merkbar base av kjernevelgere.

Men heller ikke for disse velgerne framstod Grudinin som en overbevisende kandidat. De kom fram til at han i større grad var kontrollert av presidentadministrasjonen enn om det hadde vært en annen kommunist. De trodde – og det med rette – at han ikke ville få mange stemmer fra Kommunistpartiets tilhengere. Dette var rasjonelle antagelser som viste seg å være riktige. Han fikk mindre oppslutning enn KPRF som parti kunne ha fått.


Ingen kommentarer: