onsdag 7. februar 2018

Venstreaktivister forfølges og tortureres

Grunndykk
I januar forsvant antifascistene Viktor Filinkov (23) og Igor Sjiskin (26) fra St. Petersburg før de dukket opp i retten noen dager senere under tiltale for terrorisme. De skal angivelig være medlemmer av et mystisk anarkistisk terrornettverk som ingen har hørt om – med det fengende navnet «Nettverket» (Set’). Saken er en utvidelse av en terroretterforskning som startet i Penza – en by sørøst for Moskva – i oktober hvor seks personer står tiltalt, også noen av dem antifascister. Det blir meldt om utstrakt maktmisbruk, tortur, psykisk press, trusler og planting av våpen i saken.

OVD-Info oppsummerer konklusjonen til den offentlige Overvåkingskommisjonen for fengsler – en uavhengig rettighetsorganisasjon som undersøker menneskerettighesbrudd mot innsatte – som har besøkt de to i mens de sitter i varetekt. 

Illustrasjon: Adelina

«Merker etter strømkabler» Overvåkingskommisjonen konkluderer om tortur i St. Petersburg          

OVD-Info, 07. februar 2018

Medlemmer av St. Petersburg Overvåkingskommisjon har dokumentert merker etter tortur hos Igor Sjisjkin og Viktor Filinkov. Begge er anklagd for deltakelse i en terrororganisasjon.

Den 25. januar ble venstreaktivist Viktor Filinkov arrestert for to måneder. Ifølge etterforskningen har «Filinkov og andre uidentifiserte individer, som deler den samme anarkistiske ideologien, deltatt i en undergruppe av et terrornettverk». 

På kvelden samme dag ble Igor Sjisjkin pågrepet i St. Petersburg mens han gikk tur med hunden. På natta ble leiligheten hans ransaket, mens Sjisjkin selv forsvant. Kona ble tatt med til avhør hos FSB. De spurte henne ut om noe de kalte «Nettverket». Senere dukket det opp ei kunngjøring i avisa Republic, basert på dokumenter fra en kriminalsak. Av disse framgikk det at «Nettverket» skal være en terrororganisasjon med celler i Moskva, St. Petersburg, Penza og Hviterussland. I avhøret spurte FSB kona til Sjisjkin om hun deler de anarkistiske synspunktene. Samme dag stilte silovikene det samme spørsmålet til Ilja Kapustin. Han er tatt inn som vitne i saken. Kapustin har fortalt MediaZona at han ble torturert med elektrosjokkvåpen og forhørt om en bekjent som nylig var arrestert i St. Petersburg.

Den 27. januar ble Igor Sjisjkin fengslet under mistanke om deltakelse i terrornettverk (del 2 av straffelovens § 205,4).

Den 5. februar publiserte kommisjonen sin konklusjon som sier at begge de mistenkte i terrorsaken har blitt torturert.

«Vi ga ut en offentlig versjon, samtidig som vi sendte en full rapport til myndighetsorganene: ombudsmannen for menneskerettigheter, påtalemyndigheten, FSB og den føderale fengselstjenesten. Overvåkingskommisjonens oppgave er avsluttet – vi har konkludert. Videre skal vi føre tilsyn med sikkerheten til guttene og svare på spørsmål», fortalte Jana Teplitskaja til OVD-Info.

Igor Sjisjkin, entrepenør


Kommisjonens dokumentering av visuell sjekk av Sjisjkin

Medlemmer av kommisjonen møtte Igor Sjisjkin den 27. januar etter rettsmøtet. Han ba FSB-offiserene om tillatelse til alt han gjorde, og ba kommisjonsmedlemmene om ikke å gjøre noe som kunne skape misnøye hos offiserene. Han hadde på seg en genser med lange ermer for at kommisjonsmedlemmene bare skulle kunne se ansiktet og hendene.

Han hadde et brannsår midt på venstre hånd, på kinnet var det skrammer og rifter, det var synlige merker etter håndjern på begge hendene, og et åpent sår på underleppa. Rundt venstre øye hadde han et stort blåmerke, og det var blod i øyekroken.

Det var også et blåmerke rundt høyre øye. Trolig var det «brilleeffekten» – gule ringer under øynene som følger etter en hjernerystelse.

Sjisjkin fortalte selv om en lettere hjernerystelse.

Under det neste besøket fortalte Sjisjkin at han har brannsår på ryggen. Menneskerettighetsforsvarerne fikk se disse skadene to dager senere, den 2. februar. Mannen hadde mange sår på ryggen og på baksiden av låret. I Sjisjkins journal er disse merkene betegnet som slagmerker, og ikke brennmerker.

«Vi har skrevet at vi mener dette åpenbart er resultater av tortur. Det går fram av åpne kilder at avhøret varte i over ett døgn. Han har en stor mengde merker på kroppen som vi oppfatter som merker etter strømkabler, merker etter redselsfull tortur», forteller Teplitskaja.

Foruten «brennmerker, antagelig etter strømkabler» har menneskerettighetsforsvareren dokumentert et stort blåmerke på låret.

I fengselets medisinjournal står det at «Sjisjkin ikke kan forklare hvor slagmerkene kommer fra».  Han fortalte menneskerettighetsforsvarerne at han fikk blåmerkene på trening, men at han ikke husker hvor brannsårene fra elektrosjokkvåpen kommer fra.

Sjisjkin fikk dessuten ikke medisinsk hjelp like etter han hadde fått bank.  «FSB-offiserene har tydeligvis ikke sendt medisinjournalen til fengselet. Sjisjkin ble først brakt til sykehus hvor han fikk utskrevet medisin. Ingen har fått disse dokumentene, verken advokaten eller de ansatte i fengselet. Han må fraktes til sykehuset på nytt. Dette har forsinket den medisinske behandlingen», forteller Teplitskaja. 


Viktor Filinkov, programmerer


Viktor Filinkov. Foto: Facebook

Den 26. januar meldte Viktor Filinkov om tortur. Samme dag besøkte menneskerettighetsforsvareren ham for andre gang i varetektsfengselet. De fikk dokumentert mange ferske brannsår på beina og brystet etter elektrosjokkvåpen, et blåmerke på høyre ankel og merker etter håndjern på begge hender.

Filinkov forteller at de fysiske skadene ble påført ham av FSB-offiserer den 24. januar. Etter pågripelsen på flyplassen Pulkovo ble han plassert i en bil, fraktet til innenriksdepartementets regionskontor i Krasnogvardejskij rajon, og etterpå til sykehus. Fra sykehuset ble han fraktet ut i skogen og banket opp. FSB-offiserene krevde at Filinkov skulle komme med en tilståelse. Senere skrev aktivisten en forklaring til departementet og FSB med formuleringer som de hadde tvunget ham til å lære utenat.  Den unge mannen hadde blitt truet: Hvis han nektet, lovet de at han ville bli plassert på en celle sammen med tuberkuløse. Etter disse prosedyrene tok de ham med for å ransake leiligheten som han deler med en kamerat. Også bofellen ble truet.

Den 2. februar gjennomførte kommisjonen en visuell sjekk av Filinkov. Til stede var også en medisinsk profesjonell og fengselssjefen. «En del av merkene på Viktor Filinkovs høyre lår har forsvunnet, men omtrent 33 merker er fortsatt synlige», konstaterte menneskerettighetsforsvarerne.

I loggboka til helsemottaket for syke innsatte var det et notat om skadene hos aktivisten:
«Hudskader (elektrosjokkvåpen?) på høyre lår og bryst». I boka bemerkes det at det «rundt høyre håndledd er gnagsår etter håndjern, et 2-3 dager gammelt blåmerke foran på høyre kne, en ca. 5 cm. lang rift på haka».

Filinkov fortalte kommisjonsmedlemmene at han har blitt forsøkt overtalt til å slutte å treffe dem. Silovikene har truet med «diverse ulike problemer» hvis kommunikasjonen forsetter. Filinkov har identifisert en av dem som operasjonsoffiser K. Bondarjev, som han sier er den samme som dirigerte torturen i skogen og også deltok i den. Bondarjev har i samtaler med Filinkov innrømmet sin deltaking i tortureringen.

I kommisjonens konklusjon står det at staten ikke er interessert i en objektiv etterforskning av torturen mot Filinkov for Sjisjkin. Per 2. januar, da mange merker allerede var borte, hadde fortsatt ingen eksperter, som kunne ha gjennomført en kvalifisert vurdering og fastslå opphavet til skadene, besøkt de arresterte, til tross for de mange meldingene fra advokaten og Filinkovs kone, kommisjonsmedlemmer og meldinger i media. 

Les mer:
På bloggen The Russian Reader finnes det flere utdypende innlegg om saken

Ingen kommentarer: