søndag 4. februar 2018

Ali Feruz-saken

Grunndykk
Dette er hva Amnesty skriver om den usbekiske journalisten Ali Feruz:

«Ali Feruz er en åpent homofil menneskerettighetsaktivist og journalist for den uavhengige avisen Novaja Gazeta. Han flyktet fra Usbekistan i 2008 etter at han hadde blitt arrestert og torturert av sikkerhetsmyndighetene, og endelig kom han til Russland i 2011. Russiske myndigheter har gang på gang avslått å gi Ali flyktningstatus eller midlertidig asyl. Den 1. august 2017 ble han arrestert. Ifølge Ali ble han banket opp og dårlig behandlet da han ble ført fra rettssalen til varetektsfengselet. Den 8. august utsatte en russisk ankedomstol deportasjonen av Ali, men besluttet å fortsatt holde ham i varetekt». 

Ali Feruz, bilde fra Kloop.kg
Nå har Ali fått tillatelse til å reise til Tyskland – under er en oversatt artikkel fra den Kirgisiske avisen Kloop om saken mot Ali Feruz.


Journalist Ali Feruz har fått tillatelse til å reise til et tredje land. Han ble truet med deportasjon til Usbekistan. 

Ajdaj Igrebajeva, 3. februar 2018

Byretten i Moskva har gitt journalisten fra Novaja Gazeta Ali Feruz tillatelse til å forlate Russland og reise til Tyskland, men foreløpig sitter han enda på utlendingsinternat. Tidligere har russiske myndigheter forsøkt å deportere journalisten til Usbekistan for «brudd på utlendingsloven», hvor det venter ham «en langsom og smertefull død», ifølge Feruz selv.

Byretten i Moskva har behandlet Ali Feruz’ anke i deportasjonssaken, og gitt ham tillatelse til å reise til et tredje land.

Justisdepartementet nekter å ledsage journalisten til flyplassen, men han kan ikke reise ut på egen hånd siden han befinner seg på utlendingsinternatet.

«Dessverre kan han ikke reise ut frivillig fordi han befinner seg på SUBSIG (forvaringssenter for utlendinger). Oppholdstiden hans her er tøyelig, den er ikke fastsatt», fortalte journalistens advokat.

For å reise ut av Russland må han framlegge rettens beslutning og tillatelser for den føderale rettsbetjenttjenesten (FSSP). 

Ifølge journalisten har han alle de nødvendige dokumenter. BBC skriver at han også må framlegge søknaden.

«Jeg har ikke lyst på asyl og få lovlig opphold i Russland. Jeg har alle dokumentene jeg trenger for å forlate Russland og det er det ønsker gjøre. Jeg har reisedokument fra Røde Kors, tysk visum og brev fra den tyske ambassaden», sier journalisten.

Tyskland er villig til å gi journalisten visum. 

«Det gjenstår bare å kjøpe billett. Det kan skje om en uke eller om to måneder», sa representanten for Novaja Gazeta Hadezjda Prusenkova.

Den 25. januar opphevet høyesterett de lavere domstolenes avgjørelse om å utvise Ali Feruz fra Russland og returnere ham til Usbekistan.

Feruz har hatt to saker mot seg – om lovligheten av hans opphold i Russland, og lovligheten av arbeidet hans på landets territorium.

De lavere domstolene dømte Feruz til utvisning i begge sakene.

Novaja Gazeta fikk en bot på 400 000 rubler for samarbeidet med Feruz, for «ulovlig ansettelse av en utlending», men avisen planlegger å anke rettens avgjørelse.

Journalisten selv har også fått en bot på 5000 rubler for ulovlig arbeid. 


Ali Feruz-saken


Journalisten ble arrestert i august 2017 for «brudd på utlendingsloven». Like etter arrestasjonen dømte retten Feruz til utvisning til Usbekistan.

Da sa journalisten at det ventet ham en «langsom og smertefull død» i Usbekistan.

Feruz hevder at han mer enn en gang har søkt om russisk statsborgerskap, men at han har fått avslag.
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har påpekt overfor russiske myndigheter at det er uakseptabelt å utvise Ali Feruz. Journalisten har også fått støtte fra fagforeningen for russiske journalister, og de internasjonale menneskerettighetsorganisasjonene Reportere uten grenser og Amnesty International.

Ali Feruz, egentlig heter han Khudoberdi Nurmatov, er en usbekistansk statsborger som kom til Russland i 2011. Mora hans og andre slektninger bor også i Russland.

Siden 2014 har han jobbet i Novaja Gazeta som frilanser, hans skrev som oftest om innvanderes rettigheter.

Feruz hevder at han forlot Usbekistan fordi han ble forsøkt rekruttert av sikkerhetstjenestene.

Myndighetene i Usbekistan mener at journalisten er delaktig i rekruttering til den ulovlige organisasjonen At-Takfir wal-Hijra. 

Ingen kommentarer: