tirsdag 14. mars 2017

Vil hviterussere kunne få russisk statsborgerskap?

Grunndykk

De største demonstrasjonene i Hviterussland siden 2010 har nå pågått i nesten en måned. Protestene startet etter at 420 000 hviterussere, ifølge politikeren og aktivisten Andrei Sannikov, hadde fått det såkalte «lykkebrevet», krav om å betale skatt for arbeidsledighet (se grunndykket «Sinte hviterussere marsjerer»). President Lukasjenko har nå utsatt innbetalingen av «snylteskatten» til neste år, men hviterusserne er fortsatt sinte og protestene mot regimet fortsetter. Forrige helg ble mange demonstranter og opposisjonspolitikere arrestert (antall arresterte varierer mellom 50 - 80). Flere spør seg nå om dette er starten på en hviterussisk «Maidan». Men det hviterussiske folkets kamp står ikke bare mot sitt eget regime. Opposisjonsavisen Belorusskij Partizan er bekymret for hvordan Kreml vil utnytte denne situasjonen. 


Marš aburanych bielarusaŭ, Miensk 02.17.2017
Hviterusseres marsj, Oktoberplassen i Minsk, 17. februar 2017
By Liashko (Eget verk) [CC BY-SA 4.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Russland legger «grunnlaget» for okkupasjon: Vil gi russisk statsborgerskap til alle russisktalende. Kjøper hviterussere dette?

Belorusskij Partizan, 13. mars 2017

I Russland kan det bli innført et nytt prinsipp for å få statsborgerskap på grunnlag av «grunnens rett (jus soli)». Hvis lovforslaget blir vedtatt kan i praksis enhver hviterusser som ønsker det få russisk statsborgerskap.

Nestleder i Statdsumaens komité for nasjonaliteter, Ruslan Balbek, har informert om lovforslaget som er foreslått av Konstantin Zatulinyj og Natalija Poklonskaja. Komitéen for nasjonaliteter har allerede gitt sin støtte til lovforslaget, melder RIA Novosti.

«Hvis denne loven blir vedtatt, kan russisk statsborgerskap gis ikke bare på bakgrunn av «blodets rett» eller slektskap, men også «grunnens rett». Hovedkriteriet vil være russiske språkkunnskaper, men forbindelse til Sovjetunionens og det russiske imperiets territorier vil også danne grunnlag», sa Balbek.

På denne måten vil det bli enklere å få russisk statsborgerskap. Ifølge Balbek vil alle som snakker russisk, og som er etterkommer av innfødte i de tidligere Sovjetrepublikkene som en gang var den del av Sovjetunionen eller det russiske imperiet, få statsborgerskap.

«Grunnens rett» er et juridisk begrep som innebærer at individer som er født innenfor statens territorium, har rett til statsborgerskap uavhengig av deres rase, nasjonalitet eller språklig identitet.
Tatt i betraktning det faktum at Hviterussland i mer enn 200 år var en del av det russiske imperiet og etterpå Sovjetunionen, og det faktum at russifiseringspolitikken, som først ble ført av det russiske imperiet, senere bolsjevikene, og nå Lukasjenkos regime, har resultert i at de fleste hviterussere snakker russisk, vil en stor del av hviterussere kunne få russisk statsborgerskap dersom lovforslaget blir vedtatt.

Hvis dette skjer med et tilstrekkelig antall mennesker, kan det gi Russland et påskudd til å okkupere Hviterussland for å «beskytte russiske borgere».

Altså, hvis lovforslaget blir vedtatt, kommer hviterussere til stå overfor en slags test i patriotisme.

2 kommentarer:

Odd Kristiansen sa...

Det samme gjelder vel for Ukraina, Moldova, Georgia osv. Gjennreising av det Russiske imperium ser ut til å ha stor prioritet i Kreml.

Karin Røsstad sa...

Det har du nok rett i, ja